Kulturna dediščina – bogata pot za vstop na trg dela

posted in: DOGODKI | 0

Namen in cilji: Preko usposabljanj štirih sklopov »Kulturne zgodbe in kulinarika«, »Ročne spretnosti«, »Plesno in glasbeno usposabljanja« in »Trženje v kulturi« okrepiti kulturne kompetence CRS izhajajoč iz njihove kulturne dediščine ter posledično prispevati k njihovi večji zaposljivosti in zaposlenosti. Preko projekta želimo v obliki ključnega rezultata oblikovat inovativne tržne kulturne programe, katerih izvajalci so CRS, udeleženci pa širša javnost. To omogoči migrantom neposredni vstop na trg dela in stik s širšo javnostjo, kar prepreči zdrs v revščino ali v socialno izključenost. Širši javnosti pa poda možnost, da so v pozitivnem in direktnem stiku z ljudmi raznolikih kultur, kar lahko stre stereotipe, predsodke in ustvari razgledane in strpne posameznike širše družbe, ki so bolj nagnjeni k socialnemu vključevanju ljudi raznolikih kultur.

 

Ključne aktivnosti operacije:

–       Informiranje in komunikacija s CRS (o možnostih priključitve v usposabljanja ter priložnostih ki jih ponuja projekt na področju dviga zaposljivosti in vključenosti v družbo) ter širšo javnostjo (o dogajanju na projektu ter možnostih, ki se odpirajo na področju novih kulturnih programov katerih se lahko udeležijo)

–       Usposabljanja razdeljena na 4 sklope

–       Zaključni kulturni dogodek, ki bo namenjen predstavitvi rezultatov projekta za širšo javnost ter bo predstavljal pomemben korak za nadaljnji vstop na trg dela udeležencev usposabljanj.

Ciljna skupina so migranti in priseljenci (vključno z invalidi iz teh skupin) iz različnih držav Afrike, Azije in Južne Amerike, ki imajo kulturno bogastvo rojstne države a potrebujejo dodatna usposabljanja za vstop na trg dela in v skupnost na tem področju. Projekt bo zadostil potrebam CRS po pridobivanju dodatnih kulturnih kompetenc ter pri pripravi družbe/širše javnosti ki je sprejemljiva za kulturne programe migrantov.

Naši pričakovani kratkoročni učinki so preko usposabljanj dvigniti kulturne kompetence CRS izhajajoč iz njihovega kulturnega bogastva ter preko podpornih aktivnostih (predvsem preko informiranja in komuniciranja z javnostjo ter delom na področju trženja v kulturi) pripraviti platformo informirane, razgledane, strpne javnosti, ki bo zainterisirana za udeležbo na oblikovanih kulturnih programih tudi po projektu. Naš željeni daljnoročni učinek je na podlagi novih kulturnih kompetenc CRS oblikovati serijo kvalitetnih kulturnih programov, ki jih bomo po koncu projekta trajnostno lansirali na trg. Tako bomo zagotovili zaposlitvene možnosti za CRS ter socialno vključenost in soustvarjanje strpne družbe.

Če povzamem skozi primer: »Rushi« bo tekom usposabljanj okrepila svoje kulturne kompetence izhajajoč iz svoje kulturne dediščine. Oblikovala bo svoji dve kulturno – kulinarični delavnici ter izdelala tradicionalne zašite izdelke na področju »ročnih spretnosti« ter se naučila osnov trženja. Po koncu projekta bo ostala izvajalka delavnic, ki jih bomo s podporo partnerskih in prijaviteljskih organizacij tržili v širši javnosti. Rushi bo torej imela na podlagi lastnih kompetenc možen vir zaslužka ter bo socialno vključena v širšo družbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/