Kulturna dediščina – bogata pot za vstop na trg dela

posted in: DOGODKI | 0

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA / DELAVNICE

Vabimo priseljence in migrante iz Afrike, Azije in Južne Amerike, ki bi si želeli na usposabljanjih/ delavnicah osvojiti nove spretnosti, preko katerih bi lahko na podlagi lastne kulture vstopili na trg dela. Organizirali bomo brezplačna usposabljanja/delavnice na področju kulture v štirih sklopih:

»Kulturne zgodbe in kulinarika«

»Ročne spretnosti«

»Plesno in glasbeno usposabljanja« Arabski ples Dabke ter Afriški plesi

»Trženje v kulturi« (julij, september, oktober 2019)

PRIJAVE: Na sedežu društva Odnos: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad.
Telefon: 040 698 686 (Katarina), 031338654 (Teja) ali 041339978 (Max)
E-mail:  katarinaodnos@gmail.com ali zavodglobal@gmail.com ali FB

URNIKI so na voljo na zgornjih povezavah. Vse zadnje spremembe in dogajanja pa lahko spremljate na FB “S kulturo do dela”.

Namen in cilji projekta:

Preko usposabljanj štirih sklopov »Kulturne zgodbe in kulinarika«, »Ročne spretnosti«, »Plesno in glasbeno usposabljanja« in »Trženje v kulturi« okrepiti kulturne kompetence CRS izhajajoč iz njihove kulturne dediščine ter posledično prispevati k njihovi večji zaposljivosti in zaposlenosti. Preko projekta želimo v obliki ključnega rezultata oblikovat inovativne tržne kulturne programe, katerih izvajalci so CRS, udeleženci pa širša javnost. To omogoči migrantom neposredni vstop na trg dela in stik s širšo javnostjo, kar prepreči zdrs v revščino ali v socialno izključenost. Širši javnosti pa poda možnost, da so v pozitivnem in direktnem stiku z ljudmi raznolikih kultur, kar lahko stre stereotipe, predsodke in ustvari razgledane in strpne posameznike širše družbe, ki so bolj nagnjeni k socialnemu vključevanju ljudi raznolikih kultur.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/