Kulturna dediščina – bogata pot za vstop na trg dela

posted in: DOGODKI | 0

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA / DELAVNICE

Vabimo priseljence in migrante iz Afrike, Azije in Južne Amerike, ki bi si želeli na usposabljanjih/ delavnicah osvojiti nove spretnosti, preko katerih bi lahko na podlagi lastne kulture vstopili na trg dela. Organizirali bomo brezplačna usposabljanja/delavnice na področju kulture v štirih sklopih:

»Kulturne zgodbe in kulinarika«

»Ročne spretnosti«

»Plesno in glasbeno usposabljanja« Arabski ples Dabke ter Afriški plesi

»Trženje v kulturi« (julij, september, oktober, november, december 2019) Opis tega modula se nahaja v spodnjih vrsticah te strani.

PRIJAVE: Na sedežu društva Odnos: Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 1. nad.
Telefon: 040 698 686 (Katarina), 031338654 (Teja) ali 041339978 (Max)
E-mail:  katarinaodnos@gmail.com ali zavodglobal@gmail.com ali FB

URNIKI so na voljo na zgornjih povezavah. Vse zadnje spremembe in dogajanja pa lahko spremljate na FB “S kulturo do dela”.

Namen in cilji projekta:

Preko usposabljanj štirih sklopov »Kulturne zgodbe in kulinarika«, »Ročne spretnosti«, »Plesno in glasbeno usposabljanja« in »Trženje v kulturi« okrepiti kulturne kompetence CRS izhajajoč iz njihove kulturne dediščine ter posledično prispevati k njihovi večji zaposljivosti in zaposlenosti. Preko projekta želimo v obliki ključnega rezultata oblikovat inovativne tržne kulturne programe, katerih izvajalci so CRS, udeleženci pa širša javnost. To omogoči migrantom neposredni vstop na trg dela in stik s širšo javnostjo, kar prepreči zdrs v revščino ali v socialno izključenost. Širši javnosti pa poda možnost, da so v pozitivnem in direktnem stiku z ljudmi raznolikih kultur, kar lahko stre stereotipe, predsodke in ustvari razgledane in strpne posameznike širše družbe, ki so bolj nagnjeni k socialnemu vključevanju ljudi raznolikih kultur.

TRŽENJE V KULTURI

Sedaj, ko imamo oblikovane osnovne prodajne artikle, ki izvirajo iz kulturne dediščine, je čas za prodajo le teh. Ker pa je to trd oreh, ki zahteva novo znanje, vas vabimo na sklop delavnic, kjer bomo dobili številne nasvete za uspešno pot na trgu dela.

Sklop 1: Prvi koraki za vstop na trg dela – tri srečanja v juniju 2019

Sklop 2: Teoretično usposabljanje na področju trženja

17.6.2019, 20.6.2019, 27.6.2019 (Z mentorjem Blažem Brancem bomo spoznali prve osnove marketinga)

2.9.2019, 3.9.2019, 4.9.2019, 7.10.2019, 8.10.2019, 9.10.2019, 4.11.2019, 5.11.2019, 6.11.2019, 4.12.2019, 20.12.2019 (Z mantorjem Lukom Lavriso kjer se bomo do podtankosti spoznali s spletno prodajo)

Sklop 3: Praktično usposabljanje (organizacija in participacija odprtih in javnih dogodkov na podlagi kulture)

“Obala” 8.6.2019 v okviru festivala Kino Otok

Priprave za delo na terenu – prvi del 20.5.2019

“Ljubljana” 21.6.2019 v domu Španskih Borcev

Priprave za delo na terenu – drugi del 10.6.2019

Za točne ure in lokacije prosimo za prijavo na zavodglobal@gmail.com in vas bomo obveščali o ažurnih podatkih preko telefona in emaila.

http://www.eu-skladi.si/