Medkulturna delavnica – ne o nas brez nas

posted in: InterCap | 0
Spoštovani,
vabimo vas na Izobraževalno spletno (Zoom) delavnico za pedagoške delavce, ki poteka v okviru projekta »Ne o nas brez nas«. Delavnica je nastala na podlagi ugotovitev, da kurikulum za vrtce strokovnim delavcem narekuje, da otroke spoznamo z družbenim okoljem v katerem živimo in jim omogočimo da dobijo vpogled v širšo družbo.
Naš kurikulum se torej sliši dobro. Vendar postavlja se pomembno vprašanje ali smo pedagoški delavci dovolj usposobljeni in obdani s kvalitetnimi pripomočki za dosego zgornjih ciljev?
Namen delavnice je ustvariti osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti ter udeležence senzibilizirati za prepoznanje knjig in drugih pripomočkov, ki so (ne)primerne za predstavljanje afriških in drugih kultur.
Na delavnici pogledamo konkretne primere, kako pedagogi v praksi predstavljamo otrokom druge dele in kulture sveta. Kritično pregledamo otroško in šolsko literaturo in druge pripomočke, ki jih otroci uporabljajo.
Pedagoškim delavcem so po delavnici bolj senzibilizirane za kvalitetno in inovativno medkulturno izobraževanje otrok. Dobijo konkretne primere negativnih pripomočkov ki jih velikokrat uporabljamo za poučevanje o drugih kulturah in podani so številni primeri kvalitetnih pripomočkov. Delavnica torej prinese pedagoškim delavcem konkretna znanja in poda informacije za strokovno delo.
Delavnica poteka okvirno 2 šolski uri preko Zooma.
Prijave sprejemamo na info@skuhna,si ali na 041339978. Lahko se neposredno prijavite tukaj: https://forms.gle/t48ega82LLY3tbHS9
Delavnica je brezplačna.
Termini:
28.12.2020 ob 10h
29.12.2020 ob 16h
Projekt, »Ne o nas brez nas« sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Preperating workshops for the Intercap practice oriented project conducted by Teja KUk in Max Zimani