Zavod za globalno učenje in razvoj projektov (Zavod Global) je mlada nevladna organizacija, ustanovljena leta 2010. Svoje cilje zavod Global uresničuje skozi dejavnosti, razdeljene na dve glavni področji – globalno učenje in razvoj projektov.

Globalno učenje: s svojimi dejavnostmi želimo spodbuditi proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Naš namen je spodbujati posameznike in skupnosti za angažiranje pri razreševanju skupnih izzivov človeštva.

Razvoj projektov: Posameznikom in organizacijam ponujamo strokovno podporo v obliki iskanja finančnih sredstev, pri dokončnem oblikovanju idej v konkretne projekte, pri izzivih vodenja in izvedbi projekta. Naš zavod je odprt za vse, ki si želijo projektnega dela, saj le-to skupaj z našo podporo in znanjem tudi uresničimo.