Zavod za globalno učenje in razvoj projektov je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti medkulturnega sodelovanja, izobraževanja in spodbujanja razvoja.

Osnovni namen zavoda je spoznavanje in zbliževanje ljudi v Sloveniji z ljudmi in družbo v Afriki in na Globalnem Jugu na splošno.

Zavod bo za dosego svojega namena izvajal dejavnosti promocije Afrike in Globalnega Juga v Sloveniji ter v omenjenih krajih, obratno, promoviral Slovenijo. Obema stranema bo podajal informacije o možnostih kulturnega in gospodarskega sodelovanja ter tako predstavljal vez med družbama.

Zavod bo zainteresiranim popotnikom in skupinam posredoval informacije o afriški kulturi, znanosti in umetnosti ter bo tudi sam organiziral izobraževalne ekskurzije in študijske obiske v Afriko, s čimer bo pripomogel k njenemu večjemu poznavanju. Poseben poudarek bo zavod namenil širjenju informacij o afriški kulturi in umetnosti ter promociji afriške hrane in kulinarike, s čimer želi obogatiti slovensko ponudbo tovrstne hrane.

Namen zavoda je tudi spodbujati sodelovanje med slovenskimi in afriškimi univerzami in intelektualci ter povezovati vladne in nevladne organizacije na področjih socialnega varstva, gospodarstva, kulture, športa, humanitarne pomoči in drugih. Zainteresiranim organizacijam in posameznikom bo zavod tako ponujal ustrezno podporo pri vzpostavitvi stikov, sodelovanju in pripravi skupnih projektov in programov.

Zavod bo spodbujal gospodarsko sodelovanje tudi z izvajanjem pravične trgovine z raznimi kulturnimi izdelki, igračami, preprogami, oblačili in podobno. Slovenskim podjetjem in potrošnikom bo tako zavod ponudil proizvode pravične trgovine in hkrati pripomogel tako k promociji kot tudi k razvoju in trženju Afrike in Globalnega Juga.