POPOTOVANJE V BOGATO AFRIKO

posted in: ARHIV | 0

Sofinancer: MOL
Leto projekta: 2011

Nameni projekta so sledeči:
– opolnomočiti pedagoške delavce za kakovostno medkulturno delo z otroki, kot predvideva kurikulum za vrtce oziroma učni načrt šol.
– omogočiti otrokom, da spoznajo številne znamenitosti afriških držav ter nekaj pozitivnih plati afriške vsakdanjosti. Tako bodo otroci laže presegli negativne stereotipe o Afriki.

 

{gallery slider=boxplus.carousel}/gallery/Popotovanje_v_Bogato_Afriko/{/gallery}