PRIPOVEDOVANJE IN ZAPISOVANJE LJUDSKIH PRIPOVEDI SVETA

posted in: ARHIV | 0

Naziv projekta: Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta
Sofinancer: Evropski socialni skladi in Ministrstvo za kulturo RS
Leto projekta: 2011/2012

Kratek opis projekta: Namen projekta je povečanje zaposljivosti, zaposlovanja in socialne vključenosti pripadnikov izbrane ranljive skupine v slovensko družbo. To bomo dosegli s povečanjem znanja, izkušenj in sposobnosti udeležencev za pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi iz rodnih dežel, z razširitvijo njihove mreže poznanstev ter s predstavljanjem svoje kulture po izobraževalnih institucijah v Sloveniji.

Naziv upravičenca: Zavod za globalno učenje in razvoj projektov
Višina skupnih stroškov projekta: 102.841,00 EUR
Višina javnih virov financiranja: 95.892,00 EUR
Datum začetka projekta: 1. 10. 2012, datum konca projekta: 30. 9. 2012
Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju projekta: Max Zimani (041-339-978)
Projekt »Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.
{gallery slider=boxplus.carousel}gallery/PRIPOVEDOVANJE_IN_ZAPISOVANJE_LJUDSKIH_PRIPOVEDI_SVETA/{/gallery}

•    Arhiv dogodkov:

Predstavitev projekta
Prvi sklop izobraževalnih delavnic
Prvi pripovedovalski večer: AFRIŠKA PRIPOVEDKA
Drugi pripovedovalski večer: PRAVLJIČNI BOŽIČNI VEČER
 
•    Napoved dogodkov    
Tretji pripovedovalski večer: KAJ UNIČUJE JAMAJŠKO PRAVLJICO?