Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta

posted in: ARHIV | 0

Sofinancer: Evropski socialni sladi in ministrstvo za kulturo
Leto projekta: 2011/2012

 

Naziv projekta: Pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta

Kratek opis projekta: Namen projekta je povečanje zaposljivosti, zaposlovanja in socialne vključenosti pripadnikov izbrane ranljive skupine v slovensko družbo. To bomo dosegli s povečanjem znanja, izkušenj in sposobnosti udeležencev za pripovedovanje in zapisovanje ljudskih pripovedi iz rodnih dežel, z razširitvijo njihove mreže poznanstev ter s predstavljanjem svoje kulture po izobraževalnih institucijah v Sloveniji.

Potek projekta: Številni migranti iz Azije, Afrike in Azije so bili v svojem rojstnem kulturnem okolju deležni bogatega ustnega izročila ljudskih pripovedi. Skozi projekt bomo organizirali sklop izobraževalnih delavnic, ki bodo vodile na pot k profesionalnemu pripovedovanju in zapisovanju ljudskih pripovedi. Ves čas projekta bomo organizirali redne »Pripovedovalske večere«, na katerih bodo pripovedovalci vadili osvojeno znanje ter obenem širši slovenski javnosti omogočili vpogled v bogatost številnih svetovnih kultur. V času trajanja projekta in po zmožnostih tudi po zaključku pa bomo migrante opolnomočili in jim nudili podporo pri trženju svojih pripovedovalskih spretnostih (na primer s pripovedovanjem na različnih kulturnih dogodkih in v številnih kulturnih ustanovah).
Naše znanje in izkušnje pa bomo združili septembra 2012, na unikatnem festivalu pripovedovanja ljudskih pripovedi. Za vse navdušene bralce, pa bomo bogato kulturno dediščino pripovedk strnili v zbirko ljudskih pripovedi. S tem bomo za trenutek ustavili čas in zapisali pripovedke, ki se bodo v skladu s svojim prvotnim namenom še naprej širile po celem svetu in spreminjale v številne različice.

Cilji projekta: Omogočili bomo usposabljanje za kvalitetno pripovedovanje in zapis ljudskih pripovedi. Skozi aktivnosti projekta bodo udeleženci spoznali in razumeli družbeno vlogo ljudskih pripovedi. Spoznali bodo tehnike in procese zapisa in pripovedovanja ljudskih pripovedi. Izboljšali izražanje in zapisovanje v slovenskem jeziku. Bili bodo usposobljeni za izvajanje medkulturnih delavnic v različnih izobraževalnih ustanovah. Udeleženci bodo spoznali kateri so tisti elementi, ki jih je potrebno upoštevati za samostojno organizacijo kulturnih dogodkov. Z vstopom migrantov na kulturni trg, bomo premagali bariero, ki obstaja med migranti in večinsko slovensko družbo.

Naziv upravičenca: Zavod za globalno učenje in razvoj projektov
Višina skupnih stroškov projekta: 102.841,00 EUR
Višina javnih virov financiranja: 95.892,00 EUR
Datum začetka projekta: 1. 10. 2012, datum konca projekta: 30. 9. 2012

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju projekta: Max Zimani (041-339-978)

 

Izobraževalne delavnice:

{gallery slider=boxplus.carousel}gallery/PRIPOVEDOVANJE_IN_ZAPISOVANJE_LJUDSKIH_PRIPOVEDI_SVETA/{/gallery}

Pripovedovalski večeri:

{gallery slider=boxplus.carousel}gallery/PRIPOVEDOVALSKI_VEČERI/{/gallery}