Popotovanje v bogato Afriko

posted in: ARHIV | 0

»Popotovanje v bogato  Afriko«

Izobraževalna delavnica za otroke in pedagoške delavce je nastala v letu 2010, s podporo MOL. Vse od takrat jih še danes izvajamo po številnih osnovnih šolah in vrtcih po vsej Sloveniji. Glavni cilj je senzibilizirati pedagoške delavce za medkulturno poučevanje otrok ter otrokom omogočiti pozitivno in prvoosebno izkušnjo ob spoznavanju ljudi raznolikih kultur.

Delavnica poteka v dveh delih: izobraževalna delavnica za pedagoške delavce s sledečo delavnico za otroke.

1) Izobraževalna delavnica za pedagoške delavce je nastala na podlagi ugotovitev, da kurikulum za vrtce in učni načrt za OŠ strokovnim delavcem narekuje, da otroke spoznamo z družbenim okoljem v katerem živimo in jim omogočimo, da dobijo vpogled v širšo družbo. Namen pa je soustvariti osnovo za spoštovanje drugačnosti.

Naš kurikul za vrtce in podobno tudi učni načrti za šole, se sliši skoraj idealno. Vendar postavlja se pomembno vprašanje ali smo pedagoški delavci dovolj usposobljeni in obdani s kvalitetnimi pripomočki za dosego zadanih ciljev? Izhajamo lahko iz Igbo reka: »Dokler levi ne bodo imeli svojih pripovedovalcev, bodo lovske pripovedke vedno poveličevale lovce.«

Na seminarju si skozi perspektivo Afrike pogledamo v kakšnem svetu živimo in konkretne primere kako pedagoški delavci v praksi predstavljamo otrokom druge dele in kulture sveta. Kritično pregledamo otroško literaturo in druge pripomočke, ki jih uporabljamo pri medkulturnem izobraževanju otrok.

Pedagoški delavci so po delavnici senzibilizirani za kvalitetno in inovativno medkulturno izobraževanje otrok. Dobijo konkretne primere pripomočkov, ki jih velikokrat uporabljamo za poučevanje o drugih kulturah in podani so številni primeri kvalitetnih pripomočkov.

Delavnica prinese konkretna znanja in poda informacije za strokovno delo. Udeležencem podarimo seznam kakovostnih knjig o Afriki, ki so po naših analizah primerne za uporabo. Podali bomo kritike tistih pravljic, ki so še vedno v uporabi v vrtcih, vendar si po raziskavah znanih pedagogov in etnologov tega mesta v vrtcu danes ne zaslužijo več.

Namen delavnice je udeležence senzibilizirati za prepoznanje knjig in drugih pripomočkov, ki so (ne)primerne za predstavljanje afriških kultur. Predvsem pa želimo strokovnim delavkam posredovati toliko informacij, da bodo le te kvalitetno pripravile svojo skupino otrok na naš prihod v vrtec oz šolo, kjer bomo imeli delavnico za otroke.

Tovrstno predavanje izvajamo že dve leti tudi na pedagoški fakulteti študentkam magistrskega študija predšolske vzgoje. Odzivi profesorjev in študentk so jasno pokazali, da je to vsebina, ki jo je vredno slišati in je pomembna za kvalitetno pedagoško delo.

 2) Delavnica za otroke »Popotovanje po bogati Afriki«

 Delavnica zajema virtualno, domišljijsko popotovanje iz Slovenije preko številnih afriških držav pa vse do Zimbabveja.

Teja, deklica ki rada potuje, izgubi čarobni kovček ki v sebi nosi skrivnosti sveta. Vendar ta kovček se skriva ravno med nogami otrok v vašem vrtcu oz šoli. Skupaj si pogledamo dve čudežni stvari ki jih skriva naš rdeči kovček. Ker pa se v svetu nahaja še mnogo drugih zanimivosti, pokličemo skupaj pilota Maxa, ki nas popelje v Zimbabve.  Z našim pilotom si ogledamo zemljevid sveta in se vkrcamo na letalo. Na poti si skozi okna ogledamo mnoge značilnosti posameznih držav Afrike. Ko smo že skorajda na letališču Harare, preletimo še lepe »Viktorijine slapove«, ki so naravni čudež sveta. Ko se izkrcamo iz letala, s sodobnim avtobusom prispemo v glavno mesto Harare in se usedemo na zelenico v parku. Tam pa nas pričaka nov prijatelj (lutka). Po rodu je Zimbabvejec in otrokom pove malo o sebi ter jih nauči zapeti in zaplesati na novo pesem. Ko jo znamo, otroci poprimejo za tradicionalna afriška glasbila in skupaj zapojemo in zaplešemo. Ker pa je čas za slovo, še poslušamo zapeto staro himno države Zimbabve »Ishe Komborera Africa«. Ker pa se naše potovanje bliža koncu, le še domišljijsko na rame zavihtimo naše nahrbtnike in odletimo nazaj v naš vrtec.

ORGANIZACIJSKI PODATKI:

Delavnica za strokovne delavce bo izvedena pred delavnico za otroke. Predvidoma bo organizirana v knjižnici Prežihov Voranc, na Viču v Ljubljani. Organizirana bo v popoldanskem času s trajanjem okvirno dve uri.

Namenjena je pedagoškim delavcem, katerih otroke bomo obiskali.

 Delavnice za otroke:

Vsaka delavnica poteka okvirno 30-40 minut. Namenjena je otrokom med 4-tim in 8-mim letom, s fleksibilnostjo v primeru heterogenih ali manjših skupin oziroma individualnih želj. V osnovi je namenjena naenkrat do 40-tim otrokom z možnostjo do treh zaporednih ponovitvah.

Delavnice izvajamo tudi v institucijah s prilagojenim programom, za otroke z različnimi posebnostmi.

IZVAJALCI: Zavod za globalno učenje in razvoj projektov

Max Zimani, rojen v Zimbabve, univerzitetno diplomiran inženir računalništva, se že vrsto let ukvarja z izobraževanjem na področju tematik o Afriki. Gostoval je v številnih vrtcih, šolah in univerzah v Sloveniji in vodil medkulturne in izobraževalne delavnice. 5 let je bil predsednik društva Afriški center in je ustanovitelj zavoda za globalno učenje in razvoj projektov.

Teja Kuk, diplomirana socialna delavka in absolventka magistrskega študija predšolske vzgoje ima večletne izkušnje z delom v vrtcih v vlogi vzgojne delavke.  Zastopa zavod za globalno učenje in razvoj projektov v vlogi direktorice.