Z LJUDSKIMI PRIPOVEDKAMI IN LUTKAMI OKOLI SVETA

posted in: ARHIV | 0
V letu 2011/2012 ter 2012/2013 smo s podporo Ministrstva za kulturo in Evropskih Socialnih Skladov uspešno izvedli projekta PRIPOVEDOVANJE IN ZAPISOVANJE LJUDSKIH PRIPOVEDI SVETA.” ter kot nadaljevanje tega projekta še “Z LUTKO OKOLI SVETA”.

Skozi projekta smo s projektno skupino in z zunanjimi sodelavci oblikovali in izvedli cikel kvalitetnih izobraževalnih delavnic, ki so pripadnike ranljivih skupin (migrante iz Globalnega juga) usposobili za zapisovanje in pripovedovanje ljudskih pripovedi ter lutkovno umetnost ter s tem pripomogli k njihovi večji zaposljivosti in zaposlenosti.

V okviru projekta PRIPOVEDOVANJE IN ZAPISOVANJE LJUDSKIH PRIPOVEDI SVETA 2011/2012, smo izvedli številne nastope pripovedovanja ljudskih pripovedi iz Afrike, Azije in Južne Amerike, izdali zbirko pripovedk ter izvedli tudi lutkovno predstavo, ki je nastala na podlagi pravljice iz rojstne dežele našega udeleženca iz Zimbabveja. Na podlagi izkušenj smo osnovali nov projekt ministrstva za kulturo “z lutko okoli sveta”, ki smo ga izvedli v letih 2012/2013, ki ga natančneje opisujemo v spodnjih vrsticah:

Z LUTKO OKOLI SVETA, potujoče lutkovno gledališče pripovedi sveta

Zavod Global je v juliju začel izvajati enoletno usposabljanje lutkarskih umetnosti za v Sloveniji živeče migrante iz nezahodnega sveta. Projekt Z lutko okoli sveta bo pretopil ustna izročila iz dežel udeležencev v lutkovne predstave in z njimi obogatil slovenski kulturni prostor. Usposabljanju je dodana metoda pravljične terapije, ki bo služila kot most med gledalci in igralci lutkovnih predstav.


Namen projekta
Z lutko okoli sveta je povečanje zaposljivosti, zaposlovanje in socialne vključenosti posameznikov, kateri sami ali njihove družine prihajajo iz nezahodnega sveta. V Sloveniji obstaja velik interes za ljudska izročila tujih kultur, prav tako za lutkovne predstave – med otroki, starši, v šolah, vrtcih, knjižnicah, prireditvah ipd. Tekom izobraževanja bodo udeleženci pripravili in izvajali lutkovne predstave, ki bodo nastale na podlagi ljudskega izročila udeležencev. Na ta način bodo udeleženci predstavili sebe in svojo kulturo na prijeten in ustvarjalen način ter povečali svojo zaposljivost.
Programu za usposabljanje dodamo inovativno metodo pravljične terapije, ki za Slovenijo predstavlja neizkoriščeno priložnost. Pravljična terapija pomaga povezati gledalce z ustvarjalci in omogoča lažjo in globljo integracijo sporočil svetovnih ljudskih pripovedi. Udeleženci se bodo te metode dela po želji priučili.

Z udeleženci bodo delali uveljavljeni lutkarji. Tekom izobraževanja bodo imeli podporo prevajalcev in učiteljev slovenskega jezika. Na koncu izobraževanja bodo prejeli certifikat.

Udeležencem bo izobraževanje pomagalo:

  • priučiti se lutkarske umetnosti
  • razširiti mreže poznanstev in lažje se vključiti v družbo
  • izboljšati slovenski jezik
  • pridobiti znanje, da prenesejo svojo kulturo v slovenski prostor
  • priučiti se pravljične terapije
  • pridobili bodo znanja o trženju in organizaciji kulturnih prireditev
  • tekom usposabljanja bo potekalo praktično usposabljanje za organizacijo kulturnih dogodkov

Projekt se izvaja s podporo Ministrstva za kulturo in Evropskih socialnih skladov od julija 2013 do avgusta 2014.

Za več informacij se obrnite na kontaktni osebi:
Max Zimani (041 339 978)
Romana Zajec (031 338 616)
ali pišite na naslov: globalnalutka@gmail.com