Z ZABAVO H GLOBALNEMU UČENJU

posted in: ARHIV | 0

Sofinancer: Javni zavod Mladi zmaji
Leto projekta: 2010

Namen projekta je bil, da mladim približamo druge kulture sveta. S tem smo želeli preseči že oblikovane stereotipe in preprečiti nastajanje novih. Vendar, prava pot do zastavljenega cilja je to početi na mladim prilagojen in zabaven način. Zato smo oblikovali pet delavnic, ki so si bile med seboj povsem različne, a konceptualno povezane.
Pri vseh delavnicah so bili mladi aktivno udeleženi in spodbujeni k sodelovanju ter odločanju o poteku le-teh.